Author aero07

5 Ara

Bedensel Yetersizliği olanlar için DEP

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Bedensel yetersizliği olan birey; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri […]

READ MORE

5 Ara

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar için DEP

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞiTiM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok […]

READ MORE

5 Ara

İşitme Yetersizliği Olanlar için DEP

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Program uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.   Programın uygulanmasında öncelikle, bireyin kaba değerlendirme sonucuna göre başlaması gereken seviye tespit edilerek programın bireye uygun olan kazanımlarının neler olması […]

READ MORE

5 Ara

Görme Yetersizliği Olanlar için DEP

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Görme engelli bireyler destek eğitim programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan total görme ya da az görme yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate […]

READ MORE

5 Ara

Öğrenme Güçlüğü Olanlar için DEP

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BIREYLER İÇIN DESTEK EĞITIM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Özel Öğrenme Güçlüğü, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir durumdur. Okuma bozukluğu […]

READ MORE

5 Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programları

OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BIREYLER İÇIN DESTEK EĞITIM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumudur.   Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik […]

READ MORE

5 Ara

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programları

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Zihinsel yetersizliği olan birey; zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim […]

READ MORE

5 Ara

Hemipleji (İnme, Felç)

Hemipleji(İnme, Felç) Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Bedenimizin belirli bir bölgesinde veya tümünde oluşan felçlerin iki önemli nedeni vardır; Bunlar; *Beyin hasarı *Omurilik yaralanmasıdır. Özellikle orta yaşlar veya ileri yaşlardaki bireylerde beyinde oluşan hasara bağlı olarak beyinde olauşan hasarın tersi yöndeki kol, […]

READ MORE

5 Ara

Aile Eğitimi Danışmanlığı

Aile Eğitimi Danışmanlığı Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Normal gelişen çocuklarda aile eğitiminin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Her bireyin ailesinden alacağı temel bilgiler onun gelecekteki yaşamını belirler. Özel gereksinimi olan bireylerde ise aile eğitiminin daha farklı, daha büyük önemi vardır.   Anne […]

READ MORE

5 Ara

Grup Eğitimi

Grup Eğitimi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.   Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Özel Eğitim […]

READ MORE