Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Detaylar

Yer

Mucize Hayatlar

Süre

1 Saat

Eğitim

Birebir

Özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde

bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma

bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir.

 

Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü:

  • Doğuştandır.
  • Görme işitme sorununa bağlı değildir.
  • Zeka sorununa bağlı değildir.
  • Eğitimdeki aksamalar, sık okul değişikliği gibi nedenlere bağlı değildir.
  • Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir ya da birkaçında aksama
  • Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar farklıdır.
  • Her çocuk kendine özgüdür.

Kurumumuzda Özel Öğrenme Güçlüğü Tedavisi ile Hedeflerimiz