GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Görme engelli bireyler destek eğitim programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan total görme ya da az görme yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program, görme engelli bireylerin ya da ailelerinin talebi ve rehberlik ve araştırma merkezlerinin önerisi doğrultusunda bireysel eğitim olarak, bireysel ve grup eğitimi olarak veya grup eğitimi olarak uygulanır.

 

Görme engelli bireyler destek eğitim programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan total görme ya da az görme yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Program, görme engelli bireylerin ya da ailelerinin talebi ve rehberlik ve araştırma merkezlerinin önerisi doğrultusunda bireysel eğitim olarak, bireysel ve grup eğitimi olarak veya grup eğitimi olarak uygulanır.

 

Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi, öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınır.

• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanır.

• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç-gereç ve materyaller seçilir.

• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilir.

• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilir.

• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamların hazırlanmasına ve etkinliklerin çeşitlendirilmesine özen gösterilir.

 

Kurumumuzda Destek Eğitim Programı ile Hedeflenenler


Bu program ile görme engelli bireylerin;

1. Temel yaşam becerileri kazanmaları,

2. Bağımsız hareket edebilmeleri,

3. Sosyal gelişimlerini sağlamaları,

4. Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,

5. Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları,

6. Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri,

7. İletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.