İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Program uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Programın uygulanmasında öncelikle, bireyin kaba değerlendirme sonucuna göre başlaması gereken seviye tespit edilerek programın bireye uygun olan kazanımlarının neler olması gerektiği belirlenir. Bireyin dil ve konuşma, iletişim, bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri, işitme kaybının tipi, derecesi, şekli, nedeni, bireyin yaşı ve öğrenme düzeyi göz önüne alınarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) içeriği oluşturulmaktadır. İşitme engelli bireylerin bireysel ve grup eğitiminde, uygulamalar tüm gelişim alanları dikkate alınarak planlanmaktadır.

 

İşitme engelli bireyler destek eğitim programının amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmaktadır.

• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmaktadır.

• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmektedir.

• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmektedir.

• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.

• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmakta ve etkinlikler çeşitlendirilmektedir.

 

Kurumumuzda Destek Eğitim Programı ile Hedeflenenler
Bu program ile bireylerin;

1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,

2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,

3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,

4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri

5. Temel matematik becerilerini kazanmaları

6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, amaçlanmıştır.