EĞİTİM SINIFLARIMIZ

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

İŞİTME ENGELLİLER SINIFIMIZ VE UYGULAMALAR

İşitme engelli bireylerimize yönelik dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitim programı uygulanmaktadır. Bireyin özel eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.

ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIFIMIZ VE UYGULAMALAR

Kurumumuzda verilen eğitim ile bireyin engel düzeyine bağlı olarak öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri modülleri ile günlük ihtiyaçlarını (yemek yeme, el-yüz yıkama, kıyafet giyme) tek başına gidermesi öğretilir.
Toplumsal yaşam ve sosyal hayat modülleri ile toplum içinde, farklı ortamlarda, sosyal hayatında nasıl davranacağı, insanlarla nasıl iletişim kuracağı öğretilir.

Bilişsel becerilere hazırlık modülü ile bireye göz teması kurması, nesne takibi yapması, hareketleri ve sesleri takip etmesi gibi konularda destek olunur.

Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR EĞİTİM SINIFIMIZ VE UYGULAMALAR

Bilimsel çalışmalar erken eğitim müdahalelerinin yararını kanıtlamıştır. Bunlardan başlıcası Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) dir.

Bilimsel çalışmalar erken yoğun davranışsal müdahalenin otistik küçük çocuklarda öğrenme, iletişim ve sosyal becerileri geliştirdiğini ortaya koymuştur. Erken müdahalenin sonuçlarını değişir iken, bundan bütün çocuklar yararlanabilir. Tüm iyi erken müdahale programlarının belli ortak özellikleri vardır. Bunlar şunlardır:

√  Haftada en az 25 saat çocuk için yapılandırılmış eğitim/ terapötik faaliyetlerimiz yer almaktadır.

√ Eğitimli terapistlerimiz ve / veya öğretmenlerimiz iyi eğitilmiş, otizm tedavisi konusunda uzman ve deneyimli bir profesyonel ekip tarafından tedavilerimiz yapılmaktadır.

√ Tedavi/eğitim çocuğa özel ve iyi tanımlanmış öğrenme hedefleri içermekte ve bu hedeflere ulaşmada çocuğun ilerleme durumu düzenli olarak değerlendirilip kaydedilmektedir.

√ Tedavi içerikleri otizmden etkilenen çekirdek alanlardan olan sosyal beceriler, dil ve iletişim, taklit, oyun becerileri, günlük yaşam ve motor becerileri içermektedir.

√ Grup derslerimizin içeriğinde akranları ile iletişim kurabileceği sosyal etkinlik olanakları vardır.

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLANLAR EĞİTİM SINIFIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir.

Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nda, bireylerin bu alanda yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlanmıştır.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde uygulanmak üzere, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİM SINIFIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde destek eğitim programı hazırlanmıştır.

Özel eğitim merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları sınıflarımızda uygun ekipman ve materyaller ile yapılmaktadır.