Grup Eğitimi

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Detaylar

Yer

Mucize Hayatlar

Süre

1 Saat

Eğitim

Birebir

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.

 

Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

 

Grup eğitimi; sıralı oyun oynama, grup kuralları, paylaşım, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk alma-sürdürme, özgüven kazanımı, dil ve iletişim becerileri gibi kazanımlara katkıda bulunabileceği gibi problem davranışları sağaltmada yardımcı da olabilmektedir.

 

Öğrenci; bireysel eğitim derslerine başlamasını takip eden bir ayın sonunda, eğitim koordinatörlüğü ile öğrencinin bireysel eğitim derslerini sürdüren eğitimcinin ortaklaşa kararı sonucunda öğrenci için en yararlı olabileceği düşünülen gruba dahil edilir.

 

Drama, müzik, resim, oyun, okuma-yazma, sosyal uyum ve iletişim grupları gibi farklı veya aynı amaçlara hizmet eden gruplar mevcuttur. Öğrencinin öğrenme düzeyi, eğitimsel performansı, ihtiyaçları, yaşı, eğitimcisinin görüşleri gibi etkenler irdelenerek öğrenci için en yararlı olacağı düşünülen gruba dahil edildikten sonra tıpkı bireysel eğitim sürecinde olduğu gibi grup eğitim süreci de belirli aralıklarla gözden geçirilir.

 

Grup bütünüyle değerlendirildiği gibi öğrencinin gruptan kazandıkları ve gruba kazandırdıkları noktasında da öğrenci değerlendirilir. Gerek görüldüğünde öğrencinin grubunda değişikliklere gidilebilir.