Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Detaylar

Yer

Mucize Hayatlar

Süre

1 Saat

Eğitim

Birebir

Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol- işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur.

 

Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

 

Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bünyemizde bulunan dil ve konuşma terapistlerimiz ve odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanlarımız ile birlikte dil ve konuşma güçlüğüne yönelik eğitimler vermekteyiz. Bu süreçlerde uzman eğitimcimiz bireyin yaşı, fiziksel, bilişsel ve sosyal durumunu değerlendirerek bireye uygun olan eğitimi bireysel olarak vermektedir.

Dil ve Konuşma Güçlükleri ana hatlarıyla 5 (beş) alt grupta modüler olarak toplanmıştır:


1. Sesletim (artikülasyon) ve Ses Bilgisi (fonoloji) Bozuklukları

2. Akıcı Konuşma Bozuklukları

3. Ses Bozuklukları

4. Gelişimsel Dil Bozuklukları

5. Edinilmiş Dil Bozuklukları

Kurumumuzda Dil ve Konuşma Terapisi ile Hedeflerimiz