OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BIREYLER İÇIN DESTEK EĞITIM PROGRAMI

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?


Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumudur.

 

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

 

Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention)’nin verilerine göre 2006 yılında Her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.

 

Otizm tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ olmadığı vurgulanmaktadır.

 

Cinsiyetle ilişkili olarak farklı görülme sıklığı bilgileri bulunmasına rağmen, ortak görüş, erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğüdür. Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan
bir özel eğitim kategorisidir. Otizm terimi, zaman içinde yerini, otizm spektrum bozuklukları (ASD – autism spectrum disorders) terimine bırakmıştır.

 

Kurumumuzda Destek Eğitim Programı Hakkında


Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla özel olarak yetiştirilmiş eğitimciler tarafından verilen eğitimdir. Yenilenmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu kişilerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik yeterliliklerine bağlı olarak uygun ortamlarda uygulanan eğitimdir.

 

Özel eğitim, otizm spektrum bozukluğu olan her çocuğun kendine özgü ihtiyaçlarına göre uygulanır. Çocuğun yaşına uygun beceriler ile bağımsız bir yaşam sürmesine destek olacak davranışlar kazandırmayı amaçlar. Özel eğitimin yoğun ve devamlı olması çok önemlidir.

 

Ayrıca ailelerin de eğitime katkıda bulunmaları, çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu yoğunluktaki bir eğitim ancak uzman bir ekişp tarafından verilebilir. Bu sebeple bu uzman ekibi bünyesinde bulunduran özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ulaşmak ve burada eğitim desteği almak çocuğun gelişimine katkı sağlayacaktır.