Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Detaylar

Yer

Mucize Hayatlar

Süre

1 Saat

Eğitim

Birebir

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Otizmin belirtileri, 3 yaşından önce gözlenmeye başlar.

3 TEMEL ALAN

Otizm; 3 temel alanda bireyin yaşamını etkiler:

 • Sosyal Etkileşim
 • İletişim (Dil Gelişimi)
 • Sınırlı İlgi

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

İlk kez 1980 yılında, bir grup bozukluğu tanımlamak için kullanılmıştır. YGB;  tek bir bozukluk değil, birden fazla  bozukluğu içeren kategorinin   genel adıdır.

 

YGB: ASD(Autism Spectrum Disorders) Otizm Spektrum Bozukluğu

 

Bu bozukluklarda gözlenen belirtilerin etkileri bireyin yaşamında 3 temel  alana yayılmıştır, bu nedenle tanımda “yaygın” sözcüğü kullanılmaktadır.

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açarlar.

 

Bu grupta beş bozukluk tanımlanmıştır.

 1. Otistik Bozukluk
 2. Asperger Bozukluğu
 3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
 4. Rett Bozukluğu
 5. Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB – BTA)

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Belirtileri

 • El-kol hareketleri, yüz ifadesi, göz kontağı gibi sözel olmayan iletişim becerilerinde bozulma
 • Arkadaşlık kuramama
 • Diğer insanlarla paylaşmama, ilgi belirtmeme
 • Tensel temastan kaçınma
 • Yalnız kalma isteği
 • Çevrenin farkında olmama

Kurumumuzda Yaygın Gelişimsel Bozuklukların Terapisi ile Hedeflerimiz