Fiziksel Muayene

Ücretsiz Servis

Ücretsiz Eğitim

Ücretsiz Değerlendirme

Detaylar

Yer

Mucize Hayatlar

Süre

1 Saat

Eğitim

Birebir

Fizik muayene, vücudun ve vücut fonksiyonlarının inspeksiyon (gözlem), palpasyon (elle hissederek), perküsyon (parmaklarla vurarak) ve oskültasyon ile (stetoskopla dinleyerek) değerlendirilmesidir. Fizik muayene öncesinde hasta hakkında bilgi alınır.

 

Fizik muayene öncesi bu bilginin alınmasına anamnez denir. Anamnezde hastanın şikayeti, şikayetin hikayesi (ne zaman başladı, ne zamandır var, ağrının özellikleri vb), öz-geçmişi (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, kullandığı ilaçlar) ve soy-geçmişi (anne, baba, kardeşler, çocuklar ve diğer aile fertleri) hakkında sorularla bilgi toplanır.