Archive

5 Ara

Hemipleji (İnme, Felç)

Hemipleji(İnme, Felç) Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Bedenimizin belirli bir bölgesinde veya tümünde oluşan felçlerin iki önemli nedeni vardır; Bunlar; *Beyin hasarı *Omurilik yaralanmasıdır. Özellikle orta yaşlar veya ileri yaşlardaki bireylerde beyinde oluşan hasara bağlı olarak beyinde olauşan hasarın tersi yöndeki kol, […]

READ MORE

5 Ara

Aile Eğitimi Danışmanlığı

Aile Eğitimi Danışmanlığı Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Normal gelişen çocuklarda aile eğitiminin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Her bireyin ailesinden alacağı temel bilgiler onun gelecekteki yaşamını belirler. Özel gereksinimi olan bireylerde ise aile eğitiminin daha farklı, daha büyük önemi vardır.   Anne […]

READ MORE

5 Ara

Grup Eğitimi

Grup Eğitimi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.   Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Özel Eğitim […]

READ MORE

5 Ara

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir 1980li yıllarda Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından geliştirilmiş bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, pek çok terapi yönteminden farklı olarak tümevarım yöntemi ile geliştirilmiş ve oldukça yapılandırılmıştır. Çözüm odaklı kısa […]

READ MORE

5 Ara

Bireysel Eğitim Özel Öğrenme

Bireysel Eğitim Özel Öğrenme Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Bireysel eğitim, bireyin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.   Özel eğitime ihtiyacı olan birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim […]

READ MORE

5 Ara

Gelişimsel Değerlendirme Testleri

Gelişimsel Değerlendirme Testleri Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK TEST UYGULAMALARI   Çocuklukta ortaya çıkan bazı ruhsal problemler veya doğuştan getirilen gelişimsel sorunlar, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayamamalarına neden olmakta, okuldaki arkadaş-öğretmen ilişkilerini ve derslerini de olumsuz etkilemektedir.   Çocuğunuzda, […]

READ MORE

5 Ara

Yatalak Hastalar İçin Eğitim

Yatalak Hastalar İçin Eğitim Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Evde Süre 1 Saat Eğitim Birebir Yatalak hastalara, belirli yaralanmalar sonucunda bazı fonksiyonlarını kaybetmiş hastalara, yaşlılığa bağlı vücut hareketleri kısıtlanmış hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.   Özellikle; protezi bulunan, trafik kazası geçirmiş ya da felç geçirmiş yatalak hastalar […]

READ MORE

5 Ara

Müzik ile Eğitim ve Terapi

Müzik ile Eğitim ve Terapi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Müzik eğitiminde, öğrencilerimizin tüm gelişim alanları göz önünde bulundurularak, gelişim düzeyleri, engel türü, engel derecesi ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak programlanan çalışmalar ışığında bireysel ve grup eğitimi yapılmaktadır. Kurumumuzda Müzik ile […]

READ MORE

5 Ara

Evde Fizik Tedavi

Evde Fizik Tedavi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Evde Süre 1 Saat Eğitim Birebir Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri fonksiyonel sorunları olan birçok hasta için verilen tedavi ve tanı süreçlerini kapsayan faaliyetlerdir. Evde fizik tedavi uygulamaları ise hastalarda ortaya çıkan hareket bozukluğu ya da ağrı gibi durumlarda ilaçsız olarak […]

READ MORE

5 Ara

Ergoterapi

Ergoterapi Ücretsiz Servis Ücretsiz Eğitim Ücretsiz Değerlendirme İLETİŞİM Önceki Sonraki Detaylar Yer Mucize Hayatlar Süre 1 Saat Eğitim Birebir Ergoterapi bireyler için anlamlı ve amaçlı olan etkinliklerle (aktivitelerle) sağlığı ve refahı geliştirmeyi hedefleyen bireyi merkeze alan sağlık mesleğidir. Ergoterapistler birey ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen etkinlikleri yapabilme becerilerini geliştirerek etkinliği ya da […]

READ MORE